Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zwołał kolejną sesję, która odbędzie się 29 września 2021 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach. Początek obrad o godzinie 14:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszyce za I półrocze 2021 roku.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 54/2021).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXIX/206/2021 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 55/2021).
7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc

Z dokumentami można zapoznać się tutaj, a w dniu sesji poprzez portal.posiedzenia.pl/PIESZYCE można również oglądać sesję online.