Objazdowy odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Pieszyce odbędzie się 28 i 29 września 2021 r.
GabarytyNews

Co zrobić z niepotrzebnymi meblami, zużytym sprzętem RTV i AGD, złomem metalowym czy oponami? Można skorzystać z bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych. Odbiór dotyczy wyłącznie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Pieszyce.
Ważne! Wielkogabaryty należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00. Objazd ulicami miasta rozpoczyna się od godz. 7:00. W przypadku niewystawienie odpadów wielkogabarytowych w dniu zbiórki bezpłatnie można je oddać do ZUK Pieszyce, Bielawska 6.