Gmina Pieszyce otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne „ŚRODKOWE - ROŚCISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

W ramach tego zadania planowana jest przebudowa ul. Spacerowej w Rościszowie na długości ok. 0,6 km. W ramach przebudowy wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa wraz z odwodnieniem.
Koszt inwestycji to 
ok. 350 000 zł, natomiast przyznane dofinansowanie wynosi 133 140 zł.

Realizacja inwestycji rozpocznie się po wakacjach, a zakończenie prac budowlanych nastąpi w październiku.

Remont spacerowej