W poniedziałek, 7 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach odbędzie się konferencja pt. „Podziel się bezpieczeństwem – dobre praktyki bhp w przemyśle”.

bhpnews1

Spotkanie jest zorganizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej pn. „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Tematem spotkania jest prezentacja możliwości i trybu pozyskania środków na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy w ramach Programu ZUS dofinansowania działań, skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. W konferencji udział wezmą dyrektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Dzierżoniowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie, posłowie i senatorzy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają materiały informacyjne dot. możliwości pozyskania dofinansowania i publikacje książkowe.