W środę 24 lutego 2021 r. odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Pieszycach. Obrady odbędą on-line i będzie można je śledzić za pośrednictwem internetu. Początek obrad o godzinie 14:00.

Proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 8/2021).
5. Projekt uchwały w sprawie wyodrebnienia w budżecie Gminy Pieszyce na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki (projekt nr 9/2021).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat (projekt nr 10/2021).
7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Pieszyc
Ryszard Kondrat

Transmisja na żywo dostępna będzie pod adresem https://portal.posiedzenia.pl/PIESZYCE?