Dziękujemy, że staracie się Państwo utrzymać porządek przy Gniazdach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dziękujemy również za prawidłową segregację i wszystkie informacje o nieprawidłowościach przy gniazdach.

Staramy się na bieżąco reagować na wszelkie naganne zachowania i niewłaściwą segregację. Przypominamy, że gniazda zbiórki odpadów są objęte monitoringiem wizyjnym.

Pamiętajcie Państwo również, że nie wrzucamy do pojemników oraz nie pozostawiamy przy nich: gruzu, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego, odpadów niebezpiecznych (leków, baterii, chemikaliów) – te odpady należy oddać (bezpłatnie) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bielawskiej 6.

Poniżej zamieszczamy pełną informację na temat ekozasad i segregacji odpadów.

Ekozasady segregacja odpadow