ZARZĄDZENIE Nr 258/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Zarzadzenie258News

Zarządzenie nr 258/2020