Pierwsze półrocze 2015 roku minęło pod znakiem spotkań z młodzieżą, obchodów 70 – tej rocznicy zakończenia II wojny światowej, oraz gromadzenia, konserwacji i eksponowania przedmiotów dokumentujących naszą przeszłość:

- odbyło się 10 spotkań z dziećmi klas IV, V, i VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach. Tematy spotkań związane były z przebiegiem II wojny światowej
a w szczególności dotyczyły one polskich sil zbrojnych na zachodzie Europy.
- Związek aktywnie uczestniczył w organizacji obchodów 70-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej, jak również akcentował swoją obecność podczas innych uroczystości państwowych.
- urządzono dwie wystawy stałe: „Przekuwamy miecze na lemiesze” oraz „Znalezione w Górach Sowich”
- Urządzono kącik poświęcony filiom obozu koncentracyjnego „Gross Rosen” , opracowano krótką historię podobozów ziemi dzierżoniowskiej, zakupiono eksponaty związane z życiem obozowym: oryginalne drewniane trepy w jakich chodzili więźniowie, wyeksponowano powiększone kopie dokumentów związanych z pobytem w obozie ( dzięki uprzejmości pana Kuca), pozyskano oryginalne dokumenty i „naszywki” związane z męczeństwem ludności polskiej, które stanowią dar pana Zdzisława Oleksiaka.
- odgrodzono kotarą pomieszczenie kuchenne od reszty pokoju. Materiału na kotarę dostarczył pan Edward Szatkowski, oraz zamontowane oświetlenie kuchni.
- wzrosła w sposób istotny ilość eksponatów Izby Pamięci. W pierwszym półroczu 2015 roku pozyskano ich 67 szt. W tym niektóre: pozostałości rakietnic sygnalizacyjnych przekazanych przez pana Henryka Chojnackiego, płaszcz wojskowy przekazany przez majora Piotra Rupę, 5 szt. książek o tematyce wojennej i wojskowej, oraz kilim z godłem Rzeczpospolitej przekazany przez pana Edwarda Szatkowskiego. Pozostałe eksponaty ze zbiorów, lub zakupione przez Zdzisława Maciejewskiego.
- najbardziej cieszy jednak nabycie za pieniądze sponsorów 5 szt. stołów w miejsce tych, które były już całkowicie wyeksploatowane.
Pierwsze półrocze 2015 roku to także smutne wydarzenia. Wiosną odeszli na wieczną wartę wspomagający związek Krystyna i Franciszek Bylica oraz członkowie zwyczajni związku kapitan Winiarski i porucznik Głogowski.
Koło ZKRPiBWP w Pieszycach od 2 lat posiada nowy zarząd pracujący pod kierunkiem pana porucznika Lucjana Serafina. Ponieważ przez ten okres nie sporządzano sprawozdań z jego działalności, oto niektóre jego działania, począwszy od dnia wyborów nowego zarządu, do 31 grudnia 2014 roku:
- zidentyfikowano zmarłych kombatantów, których portrety zdobią ściany Izby Pamięci
- powstała książka „Pieszyccy Kombatanci”, opisująca dokonania wojenne, pozostałych przy życiu członków pieszyckiego ZKRP i BWP.
- jesienią 2013 roku oraz w ciągu 2014 roku odbyło się w sumie 31 spotkań mających na celu szerzenie postaw patriotycznych z dziećmi przedszkolnymi, szkół podstawowych i średnich, dziećmi Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Piławie Górnej oraz osobami dorosłymi.
- w miesiącu grudniu 2013 i 2014 roku rozwieziono paczki świąteczne ufundowane przez burmistrza miasta Pieszyce
- urządzono wystawę czasową „Broń starożytna i średniowieczna na Dolnym Śląsku”
- pozyskano sprzęt grający oraz zegar ścienny - dar pana Edwarda Szatkowskiego
- pozyskano karabin ćwiczebny – dar pana Zdzisława Oleksiaka
- wymieniono tablice informacyjne na drzwiach i naprawiono ścianę na korytarzu
- pozyskano 3 gabloty wystawiennicze
- pozyskano 31 eksponatów w tym: kompletny wykrywacz min produkcji radzieckiej, pocisk rakietowy bez ładunku prochowego, sorty mundurowe i inne
- główny zakup, to nabycie 30 szt. Krzeseł do Izby Pamięci

Sekretarz ZKRPiBWP koło w Pieszycach
Zdzisław Maciejewski