Rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej i nawierzchni asfaltowej na ulicy Hermana w Pieszycach. Gmina Pieszyce pozyskała na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych blisko 650 000 zł.


hermana news1

- To długo wyczekiwany remont przez mieszkańców i przez nas samych – informuje burmistrz Pieszyc, Dorota Konieczna – Enozel. – W poprzednich latach w ulicy Hermana wykonaliśmy kanalizację sanitarną oraz oświetlenie. Przygotowaliśmy również projekt wodociągu, który nie będzie zlokalizowany w drodze, więc może stanowić niezależną inwestycję, ale jego wykonanie uzależnione będzie od zapotrzebowania mieszkańców.

Gmina Pieszyce w latach 2017 i 2018 ogłosiła trzy przetargi na wykonanie tej drogi, ale każdy z nich zdecydowanie przewyższał możliwości finansowe Gminy, a pozyskanie finansowania zewnętrznego na tego typu inwestycję nie było możliwe.

W poprzednich latach Urząd Miasta i Gminy wybudował również drogę polną w ciągu ulicy Hermana w kierunku jeziora w Bielawie. W ten sposób powstała droga asfaltowa łącząca Bielawę z Pieszycami, która tworzy ciąg pieszo – rowerowy z uwzględnieniem możliwości poruszania się pojazdów rolniczych. Dlaczego najpierw budowano drogę w polach, a później w terenie zabudowanym? – Ponieważ w tym czasie taka była możliwość pozyskania finansowanie zewnętrznego – tłumaczy Burmistrz. - Droga ta, realizowana była w ramach dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w którym gmina pokrywała jedynie część kosztów. Droga budowana była w mniej wymagającej technologii, w związku z czym na jej budowę wydatkowaliśmy ze środków gminnych kwotę  385 tysięcy złotych, a otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 315 tysięcy złotych wykonując odcinek 1,6 kilometra. Nie mogliśmy otrzymać takiego dofinansowanie na 500-metrowy odcinek ul. Hermana w części zabudowanej.

hermana news2

Dzięki zaangażowaniu środków z budżetu miasta (blisko 200 000 zł) oraz pozyskanej dotacji możliwa jest wspomniana budowa drogi na przełomie lat 2020/2021, która właśnie się rozpoczęła. Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy, związany z budową kanalizacji deszczowej, powinien zakończyć się do 26 lutego 2021 r. Drugi etap prac, związany z budową niespełna 500 mb drogi, powinien zakończyć się do 30 kwietnia 2021 r. Koszt prac realizowanych w ramach dwóch etapów to 834 340,93 zł.

fds news