Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Dzierżoniowie informuje, że  w dniu 23.10.2020 r. wystąpiła awaria wodociągowa na ul. Świdnickiej w Pieszycach.

W związku z powyższym została wstrzymana dostawa wody dla mieszkańców: ul. Świdnickiej, ul. Okrzei, ul. Bocznej, ul. Dworcowej Dolnej, ul. Nowej, ul. Starej, ul. Dolnej, ul. Rolnej, ul. Skowronkowej w Pieszycach. Natomiast w przyległych rejonach może nastąpić obniżenie ciśnienia wody co może spowodować zabarwienie jej związkami żelaza.

Na czas usuwania awarii woda będzie dostarczana beczkowozem. Awaria zostanie usunięta w dniu dzisiejszym.

Po usunięciu awarii wykonane zostanie płukanie sieci wodociągowej.

WIK Dzierżoniów