23 września 2020 r. Przedszkole Publiczne nr 2 w Pieszycach przystąpiło do innowacyjnego programu „Optymistyczne przedszkole”. Uroczysta inauguracja przystąpienia do programu została połączona z obchodami Dnia Przedszkolaka.
OtymistycznePrzedszkoleNews
Wg założeń programu wspólnym celem nauczycieli, rodziców i całego personelu jest wychowanie dzieci, aby przejawiały zachowania konstruktywne, były życzliwe, przyjazne dla otoczenia, żyły zgodnie, były chętne do pomocy, współpracy, były tolerancyjne, wrażliwe na krzywdę ludzką, zaangażowane we wszystko to, co wzmacnia szczęście każdego człowieka. Optymistyczne dzieci to szczęśliwi przyszli obywatele naszego kraju. Celem wychowania jest więc rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.
Optymistyczne przedszkole to takie, które stworzy warunki, aby codzienna rzeczywistość przedszkolna dziecka była dla niego przyjazna, przyjemna i piękna. Obdarzy je miłością i optymizmem, nauczy przekraczać granice, przełamywać bariery i wychodzić ze schematów. Wyposaży w optymistyczną radość tworzenia.
Nauczycielki i cały personel zwracają się do dzieci stosując zasady optymistycznego wychowania. Przedszkole efektywnie współpracuje z rodzicami, wszyscy uczą się życzliwości, empatii, pomagania sobie, przyjaźni, rozwiązywania problemów.
Optymistyczne przedszkole ma siedem znaków szczególnych jak siedem kolorów tęczy.
Kolor czerwony – najcieplejszy, to wychowanie. Dzieci w Optymistycznym Przedszkolu są życzliwe, uprzejme, zaradne.
Kolor pomarańczowy – inteligencje wielorakie. Optymistyczne Przedszkole diagnozuje inteligencję dzieci, jest urządzone w sposób, który wspiera różnorodne zainteresowania.
Kolor żółty – sukces każdego dziecka. Optymistyczne Przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je i omawia z rodzicami. Każde dziecko ma swój własny paszport do kariery.
Kolor zielony – coraz wyższy poziom umiejętności. Optymistyczne Przedszkole umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci.
Kolor niebieski – optymistyczni rodzice. Optymistyczne Przedszkole prowadzi Klub Rodziców.
Kolor granatowy – optymistyczny personel. Optymistyczne Przedszkole dba o stały rozwój personelu.
Kolor fioletowy – promocja. Optymistyczne Przedszkole profesjonalnie prowadzi działania z zakresu promocji placówki, przedszkole często publikuje swoje osiągnięcia w prasie.
Dlatego tego dnia wszystkie nasze przedszkolaki przyszły do przedszkola ubrane w kolory odpowiadające poszczególnym kolorom tęczy i tak:
- grupa „Misiów” – była ubrana na kolor żółty – symbolizujący Sukces Dziecka,
- grupa „Puchatków” – kolor niebieski – symbol Optymistycznych Rodziców,
- grupa „Jeżyków” – kolor pomarańczowy – promowanie zainteresowań dzieci,
- grupa „Motylków” – kolor fioletowy – promocja przedszkola,
- grupa „Żabek” – kolor niebieski – symbol Optymistycznych Rodziców,
- grupa „Smerfów” – kolor granatowy – Optymistyczny Personel,
- grupa „Biedronek” – kolor zielony – symbol umiejętności życia optymistycznego,
- grupa „Krasnali” – kolor czerwony – symbol wychowania w zaradności i uśmiechu
Uroczystość odbyła się na świeżym powietrzu. Każda grupa wiekowa zaprezentowała swoje umiejętności śpiewając piosenkę, tańcząc lub mówiąc wiesz. Następnie dzieci w barwnym korowodzie przeszły ulicami Pieszyc radośnie śpiewając i ogłaszając wszystkim mieszkańcom, że od dzisiaj Przedszkole Publiczne nr2 jest Przedszkolem Optymistycznym!
Następnie dzieci udały się do swoich sal przedszkolnych na pyszny i zasłużony poczęstunek. Na dzieci czekał przepyszny tort. Każda grupa miała go oczywiście w kolorze, w którym tego dnia przyszła do przedszkola ubrana, dzieciom podano równieżpyszne owocowe galaretki no i oczywiści owoc także w danym kolorze.
Na koniec dnia dzieci dostały plakietkę z hasłem optymistycznego przedszkola. To był naprawdę udany i pełen atrakcji dzień!

Źródło: PP nr 2