Porządek obrad - Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 września 2020 r. godz: 14:00.
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian
w budżecie Gminy Pieszyce na 2020 rok (projekt nr 41/2020).
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projet nr 42/2020).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Pieszyce do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (projekt nr 43/2020).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 44/2020).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Miejsca Rekreacyjno – Wypoczynkowego zlokalizowanego w Pieszycach przy ul. 1-go Maja (projekt nr 45/2020).
9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Pieszyc
Ryszard Kondrat