Informujemy, że od września 2020 r. organizację zajęć świetlicy środowiskowej Tęcza przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach ul. Kopernika 124 przejmuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, oddział miejski Dzierżoniów.
teczaNews
Świetlica będzie czynna w godzinach od 13:30 do 17:30. Dzieci będą mogły przychodzić do świetlicy samodzielnie lub być przyprowadzane przez rodziców. Podobnie jak w latach poprzednich istnieje możliwość odbioru dzieci ze szkolnego autobusu zatrzymującego się przy budynku OPS, który odwozi dzieci do Kamionek. Wychowawca świetlicowy będzie odbierał dzieci z przystanku według ustalonej wcześniej listy. W tym zakresie TPD będzie wypracować ze szkołą. Zajęcia świetlicowe rozpoczynamy od dnia 28.09.2020r. Karty zgłoszenia dziecka będą dostępne na portierni szkoły oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach ul. Kopernika 124. W tych miejsca prosimy również zostawiać uzupełnione kraty zgłoszenia. Wszelkie szczegóły udzielane także będą pod numerem telefonu 74 836 52 45.
Zapraszamy,
TPD.