Rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Księdza Prałata Franciszka Bieleckiego. W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia asfaltowa.

Prace zostaną zakończone do połowy października tego roku. Koszt remontu to kwota 21 402 zł brutto w całości finansowana ze środków własnych Gminy Pieszyce.

Przebudowa Bieleckiego

Przebudowa Bieleckiego2