Kino plenerowe lipiec 2020v2

Więcej informacji w wydarzeniu na facebooku >>>

Drodzy uczestnicy,

Organizacja kin plenerowych możliwa jest tylko z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Dlatego wszyscy uczestnicy kina muszą przestrzegać poniższych zasad.

Regulamin udziału w Plenerowym przeglądzie kina (lipiec 2020 r.)

  1. Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
    W tym celu w wyznaczonej strefie kina plenerowego zostaną wytyczone miejsca dla widzów do oglądania.
  2. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety.
  3. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie.
  4. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.
  5. Przy wejściu do wyznaczonej strefy uczestnikom pokazu będzie mierzona bezdotykowo temperatura.

Organizator: Urząd Miasta i Gminy Pieszyce

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pokazy są BEZPŁATNE.