Szacowni Rodzice Uczniów klas I - VII!
Ten rok z uwagi na epidemię jest wyjątkowy, w związku z powyższym z przykrością informujemy, że nie odbędzie się uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

ZakonczeniuRokuNews
Wychowawcy rozdadzą uczniom świadectwa szkolne we wrześniu. Oceny końcoworoczne będą Państwu znane za pośrednictwem Librusa. Każdy Uczeń, czy Rodzic, który będzie jednak chciał odebrać świadectwo może to zrobić w terminie od 26 czerwca do 3 lipca 2020 r. W takiej sytuacji, z uwagi na nadal obowiązujący nas reżim sanitarny serdecznie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Nadmieniamy, że świadectwo szkolne będzie potrzebne i powinno być odebrane w sytuacji, gdy uczeń kończy szkołę lub gdy przenosi się do innej.
Z wyrazami szacunku
Magdalena Skrzypczak, Ewelina Taranek