Powyżej Kamionek powstaje zatoka parkingowa. To kolejne miejsce postojowe przy drodze do Przełęczy Jugowskiej służące turystom chcącym zwiedzać niższe partie Gór Sowich.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę nawierzchni zjazdów, budowę przepustu śr. 400 mm dł. 94 m oraz budowę zatoki parkingowej o długości ok 60 m, z nawierzchnią z kostki betonowej. Koszt inwestycji to kwota 104 427 zł.

Parking Kamionki

Parking Kamionki2