Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, Przedszkola Publicznego nr 2 i Żłobka Miejskiego nr 1 w Pieszycach pragną złożyć ogromne podziękowania dla Stowarzyszenia „Pasjonat”, które na ich ręce przekazało przyłbice ochronne.

PrzylbiceNews
Dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu możemy czuć się bezpieczniej pracując na rzecz drugiego człowieka. Przyłbica jest niezbędnym elementem stanowiącym dodatkową ochronę przed zarażeniem się koronawirusem.
Dziękujemy!