Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Pieszyce.

Zarządzenie Nr 4/2020
Wzór oferty dla Organizacji pożytku publicznego