W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach odbyło się spotkanie władz samorządowych z przedstawicieli OPS, Policji oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Celem spotkania była organizacja zadań i obowiązków poszczególnych służb z związku z nadchodzącą zimą.
AkcjaZimaNews

Apel do mieszkańców Gminy Pieszyce

W związku ze spadkiem temperatury w okresie zimowym prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, samotnych i starszych. Okres zimowy ze względu na aurę jest szczególnie trudny do przetrwania. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz podejmowanie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciu.
Pomoc mogą Państwo poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych oraz innych przypadkach w których widoczna jest potrzeba udzielania schronienia, odzieży lub ciepłego posiłku.
Poniżej podajemy adresy oraz telefony do których można kierować zgłoszenia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach
Ul. Kopernika 124
tel. 74 836 52 45

Posterunek Policji w Pieszycach
Ul. Kościuszki 18a
tel. 74 836 53 07