Uprzejmie informuję, że na nową kadencję 2020-2023 ustalono następującą liczbę ławników:

do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

- Wydział Rodzinny i Nieletnich - 5 osób

do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich

- Wydział Pracy - 1 osoba.

Druki do pobrania w celu zgłoszenia kandydata na ławnika znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce w zakładce „Wybory ławników 2020-2023" (link). Druki można pobrać również osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce (pok. nr 15).

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku w biurze Rady Miejskiej w Pieszycach, ul. Kościuszki 2 (pok. nr 15, tel.748365 335).

Dorota Konieczna - Enozel - Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce

 

Fot.: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/biznes