W Urzędzie Miejskim w Pieszycach Burmistrz Dorota Konieczna – Enozel i Jacek Pysz – Dyrektor Zespołu Projektów, przedstawiciel firmy SKANSKA S.A. podpisali 19 maja 2015 r. umowę na przebudowę ulicy Kopernika w Pieszycach. Dzięki temu do połowy września powstanie 750 mb nowej nawierzchni jezdni. Jest to o tyle ważne zadanie, że dotyczy jednej z ulic o najgorszym stanie technicznym, a zarazem o dużym natężeniu ruchu.

kopernika IIetap b

Zadanie pn. „Modernizacja ul. Kopernika w Pieszycach – etap II" obejmuje m.in.: roboty ziemne i rozbiórkowe, budowę kanalizacji deszczowej, budowę drogi (jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 4 240 m2 i długości 750 mb, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości zmiennej i długości 800,50 mb), dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (elementy odblaskowe – 24 szt., oznakowanie pionowe i poziome w technologii grubowarstwowej, znaki aktywne D-6 zasilanych solarem, 50 mb barier). Prace obejmą odcinek od ulicy Tkackiej do Kopernika nr 124 w Pieszycach.
Na przeprowadzone prace wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji.

Prace związane z II etapem remontu ulicy Kopernika kosztować będą 1.244.777,21 zł i pokryte zostaną po połowie z budżetu Gminy Pieszyce oraz środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Termin zakończenia inwestycji przewidziany został na 15 września 2015 r.