Lista wiadomości

Trasa na Trzy Buki

czas: ok. 1h 35 minut
długość: 4,7 km

Hotel Czarny Rycerz
Wędrówkę rozpoczynamy szlakiem czarnym spod Hotelu Czarny Rycerz. W pobliżu znajdują się dwa małe parkingi, gdzie możemy zaparkować samochód.

Zimne Buki
(+ 40 minut) Pokonując strome podejście przez las po czterdziestu minutach dojdziemy do dużego rozdroża lokalnie znanego jako „Zimne Buki”, a na mapie oznaczanego również jako Trzy Buki – odejście szlaku czarnego.

Trzy Buki
(+ 10 minut) Poruszamy się dalej szlakiem czarnym. Od tego momentu również szlakiem niebieskim. Do właściwych Trzech Buków dotrzemy w zaledwie 10 minut. Podobnie jak na poprzednim rozwidleniu jest tu również miejsce na ognisko, ale jest też drewniana wiata, w której można się skryć w razie pogorszenia warunków pogodowych.

Zimne Buki
(+ 10 minut) Wracamy z powrotem do Zimnych Buków, by tam pozostawić szlak czarny na korzyść niebieskiego.

Rozdroże nad Kamionkami
(+ 30 minut) Wędrujemy wygodną leśną ścieżką w kierunku Kamionek. Po ok. dwudziestu pięciu minutach dotrzemy do asfaltowej drogi. Będziemy musieli nią przejść ok. 150 metrów w kierunku Przełęczy Jugowskiej do Rozdroża nad Kamionkami.

Hotel Czarny Rycerz
(+ 5 minut) Zmieniamy szlakówki na kolor zielony. Do mety pozostało nam zaledwie pięć minut przyjemności leśną ścieżką omijającą asfaltową drogę.

Deklaracja dostepności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta i Gminy Pieszyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  http://www.pieszyce.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach
ul. Kościuszki 2
58-250 Pieszyce
Tel: 74 836 72 30

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20

W Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach dla strony pieszyce.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

strona internetowa pieszyce.pl spełnia wymagania w 89,91%.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak opisówniektóryh zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
 • Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.
 • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. 

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składniowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku gdy nie będzie możliwe zapewnienie dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP.

Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 22, 58-250 Pieszyce.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście główne od ul. Tadeusza Kościuszki, drugie od ul. Adama Mickiewicza. Do obu wejść prowadzą schody.

Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Trasa przez Lisie Skałki

Trasa piesza, średnio wymagająca, widokowa

czas: ok. 2h 40 minut
długość: 8,8 km

Przełęcz Jugowska
wędrówkę rozpoczynamy szlakiem żółtym, na który wejście (przez szlaban) znajduje się poniżej Przełęczy Jugowskiej. Samochód możemy zostawić na parkingu przy drodze, zlokalizowanym tuż przed wejściem na szlak.

Taras pod Kozią Równią
(+20 minut) Poruszamy się po przyjemnej utwardzonej i szerokiej drodze. W sezonie zimowym jest to trasa narciarstwa biegowego (niedźwiedź). Po ok. 20 minutach dotrzemy do platformy widokowej, z której podziwiać możemy panoramę ziemi dzierżoniowskiej z Pieszycami na pierwszym planie.

Kozie Siodło
(+25 minut) Kontynuujemy wycieczkę w kierunku Przełęczy Kozie Siodło, miejsca gdzie zbiega się kilka szlaków. Po drodze cały czas towarzyszyć nam będą piękne widoki Pieszyc, Dzierżoniowa i Ślęży. Na Kozim Siodle zmieniamy szlak na zielony w kierunku Lisich Skałek.

Lisie Skałki
(+ 35 minut) Nieco ponad pół godziny zajmie nam dotarcie do Lisich Skałek, gdzie zmieniamy szlak na niebieski i wspinamy się w górę w kierunku Grabiny. Warto co jakiś czas oglądać się za siebie, bo z każdym krokiem ku górze za plecami zostawiać będziemy panoramę Sokolca oraz Wielkiej Sowy.

Rozdroże pod Kozią Równią
(+45 minut) Fragment niebieskiego szlaku przez Grabinę należy do rzadziej uczęszczanych przez turystów, zatem przez trzy kwadranse w samotności możemy cieszyć się dźwiękami lasu. Na Rozdrożu pod Kozią Równią nadal trzymamy się szlaku niebieskiego.

Schronisko PTTK Zygmuntówka
(+20 minut) Cały czas szlakiem niebieskim kierujemy się do Schroniska PTTK Zygmuntówka. Przecinamy drogę powiatową i wąską leśną ścieżką podążamy do schroniska. Warto się tu zatrzymać i skosztować dobrej kuchni oraz lokalnego piwa, podziwiając jednocześnie widoki, obok których nie przejdziecie obojętnie.

Parking pod Przełęczą Jugowską
(+15 minut) Do parkingu, gdzie zostawiliśmy samochód stąd mamy już niespełna 15 minut szlakiem czerwonym, a następnie asfaltową drogą kilkadziesiąt metrów w kierunku Pieszyc.

Trasa nad Gołębiem

Trasa piesza, dla wprawionych piechurów

czas: ok. 3h 30 minut (+ czas na ewentualne poszukiwania Strzyżnej, krzyża Carla i czas na odpoczynek na Wielkiej Sowie)
długość: 10,4 km

Przełęcz Walimska
Wędrówkę rozpoczynamy z Przełęczy Walimskiej niebieskim szlakiem, który jest fragmentem Europejskiego długodystansowego szlaku pieszego E3 (zwanego kiedyś Międzynarodowym Górskim Szlakiem Przyjaźni Eisenach – Budapeszt, EB)

Rozdroże między Sowami
(+55 minut) Po pokonaniu kilku krótkich, lecz stromych i kamienistych podejść dotrzemy do Rozdroża między Sowami. My kierujemy się w lewo dalej niebieskim szlakiem. Tu dołącza również szlak żółty. Do Wielkiej Sowy pozostało już maksymalnie 20 minut. Na tym krótkim odcinku możecie pokusić się o odwiedzenie Strzyżnej i na chwilę zadumy przy krzyżu Carla.

Wielka Sowa
(+20 minut) Docierając do najwyższego punktu wycieczki, a zarazem na najwyższy szczyt Gór Sowich koniecznie zróbmy przerwę na kiełbaskę z ogniska i podziwianie widoków z balkonu wieży widokowej

Rozdroże pod Wielką Sową
(+15 minut) Podróż kontynuujemy fragmentem Głównego Szlaku Sudeckiego (dość kamienisty) czyli szlakiem czerwonym w kierunku Koziego Siodła. Cały czas towarzyszyć nam będzie również szlak żółty. I to jego będziemy się trzymać na Rozdrożu pod Wielką Sową, gdzie uciekamy od większości turystów i w ciszy i spokoju możemy wędrować dalej.

Rozdroże nad Gołębiem
(+ 15 minut) Po kolejnym kwadransie dotrzemy do Rozdroża nad Gołębiem, gdzie łączymy się ze szlakiem zielonym

Rozdroże pod Młyńskiem
(+ 25 minut) Kontynuując wędrówkę docieramy do Rozdroża pod Młyńskiem. Wybieramy krótkie, ale dość wąskie i strome podejście szlakiem niebieskim na Młyńsko, aby dalej szlakiem czarnym dotrzeć do Polany Potoczkowej

Polana Potoczkowa
(+ 40 minut) Po dość kamienistej przeprawie szlakiem czarnym wychodzimy z lasu na Polanę Potoczkową. Warto się tu zatrzymać na chwilę i podelektować widokami.

Rozdroże nad Modlęcinem
(+ 15 minut) Następnie szlakiem czerwonym schodzimy stokiem w dół i kierujemy się w kierunku Rozdroża nad Modlęcinem – ostatniego punktu naszej wycieczki

Przełęcz Walimska
(+ 25 minut) Zmieniamy szlak na zielony i kierujemy się do parkingu na Przełęczy Walimskiej, skąd rozpoczęliśmy wędrówkę.  

ℹ️ Fragmenty trasy poza głównymi szlakami, cisza i spokój, samotność na szlaku, jest też miejsce na gęsty las, na ciekawe panoramy i miejsca historyczne.