Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieszycach organizuje w dniach od 29 czerwca do 10 lipca 2015 r. kolonię letnią w Świeciu n/Wisłą dla dzieci z terenu gminy Pieszyce w wieku od 8-15 lat.

Cena kolonii600 zł obejmuje:

-  przejazd autokarem

-  zakwaterowanie w budynku Gimnazjum Nr 1 w Świeciu n/Wisłą w salach 7-8 osobowych, do dyspozycji dzieci (sala gimnastyczna, boisko szkolne, prysznice),

-  całodzienne wyżywienie (4 posiłki dziennie),

-  opieka pedagogiczna i w razie potrzeby opieka medyczna,

-  ubezpieczenie.

W programie przewidziano:

-  zwiedzanie Świecia i najbliższej okolicy,

-  korzystanie z uroków jeziora Deczno

-  zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry, zabawy, konkursy z nagrodami,

-  wycieczki całodniowe do Torunia, Grudziądza, Rypina, Gdańska, Chełmna i Deczna,

Karty na kolonię można pobierać:  w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach, ul. Ogrodowa 23, szczegółowych informacji udziela Pan Łukasz Hałdaś kierownik kolonii tel. 74 83 65 220

Ostateczny termin zapisu dzieci na kolonię to 10.06.2015r.,
ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisu.

 

Podczas zapisu wraz z wypełnioną kartą pobierana jest zaliczka w wysokości 50 zł.

Pozostałą kwotę kosztu kolonii tj. 550 zł należy wpłacić najpóźniej do 10.06.2015r. na konto szkoły zgodnie z poniższą informacją.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA WZORU OPŁATY ZA WYJAZD DZIECI DO ŚWIECIA N/WISŁĄ W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO NA KONTO

 

  1. NAZWA ODBIORCY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, 58-250 PIESZYCE,
    UL. OGRODOWA 23
  2. NR RACHUNKU BANKOWEGO: 62 1090 2301 0000 0001 2176 9162
  3. KWOTA: WPISAĆ KWOTĘ
  4. SŁOWNIE KWOTA: WPISAĆ WPŁACANĄ KWOTĘ SŁOWNIE
  5. NAZWA ZLECENIODAWCY: IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO, ADRES
  6. TYTUŁ WPŁATY: KOLONIA DO ŚWIECIA N/WISŁĄ ZA: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA