Uroczystości zakończenia II wojny światowej w Pieszycach uświetniła swoją obecnością kompania Wojska Polskiego z 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku. Odczytany został „Apel Poległych” i żołnierze (oraz żołnierka) strzelili salwy honorowe. Kwiaty pod pomnikiem poległych złożyli najmłodsi mieszkańcy Pieszyc, przedszkolaki Sióstr Salezjanek pod opieką siostry Małgorzaty Krzywdy. Dziękowaliśmy żołnierzom recytowanym przez wielokrotną... laureatkę konkursów recytatorskich Sandrę Szczygieł, uczennicę pieszyckiego gimnazjum wierszem, który napisałem na tą okazję i zadedykowałem im właśnie.

Kliknij na zdjęcie, aby przejść go galerii

gal 70lat

 

Pamiętamy
Wiersz dedykowany
żołnierzom 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku

Ten krzyk pamiętamy. Do boju!
Brzmi jeszcze, choć lata minęły
Do boju żołnierze! Do boju!
By bronić ojczystej swej ziemi

Przeszliście przez bagna Mierei
Przeszliście Studzianki, Warszawę
Przeszliście, by drogą nadziei
Nieść dumę i honor i sławę

Gdzie piaski północnej Sahary
Waszego dowody tam męstwa
Dla Boga, Ojczyzny i Wiary
Krew była i radość zwycięstwa

Do broni żołnierze! Do broni!
Niech nigdy nie zdarzy się wrzesień
Wróg granat mieć będzie przy skroni
Gdy rękę na Polskę podniesie

Minęły godziny i lata
Już odszedł czas walki i znoju
Już inne wyzwania dla świata
Już inne oblicza pokoju

Jedynie tragiczne wspomnienia
Niejednym świdrują wciąż duszę
I to, co się nigdy nie zmienia
Ja bronić Ojczyzny swej muszę

Następnie zebrani przeszli do kościoła pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy w Pieszycach, gdzie nasz proboszcz, ksiądz prałat Edward Dzik odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny. Dalsza część uroczystości odbyła się w Pieszyckim Centrum Kultury.
Pani burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna - Enozel oraz prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych koło w Pieszycach porucznik Lucjan Serafin, wręczyli osobom wspierającym związek medale „Zwycięzcom 1945” przyznawany tym, którzy przyczyniają się do kształtowania postaw patriotycznych wśród społeczeństwa. Otrzymali je:
- Pani Elżbieta Nowakowska Akkermans, prezes Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie,
- Pan Tadeusz Zajdel, prezes Zakładów Tkanin Technicznych TECHNOTEX w Pieszycach,
- Pan Edward Szatkowski, członek wspomagający ZKRPiBWP w Pieszycach, a jednocześnie prezes Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Pieszycach,
- Pan Józef Przeorek, członek wspierający ZKRPiBWP w Pieszycach i lokalny przedsiębiorca.
Część artystyczną wykonały dzieci ze szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach składanką pieśni i cytatów z książki pt. „Pieszyccy Kombatanci”.

Sekretarz ZKRPiBWP w Pieszycach
Zdzisław Maciejewski