Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza na pierwsz膮 w tym roku sesj臋 Rady Miejskiej, kt贸ra odb臋dzie si臋 31 stycznia 2018 roku. Rozpocz臋cie obrad w sali narad Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach o godzinie 14:30.

Proponowany porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr  6/2018).
 5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 7/2018).
 6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 1/2018).
 7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 2/2018).
 8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Pieszyce w 2018 roku (projekt nr 3/2018).
 9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVII/98/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie okre艣lenia trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w zespo艂u interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania (projekt nr  5/2018).
 10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XL/284/2017 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szk贸艂, szk贸艂 z oddzia艂ami przedszkolnymi i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystywania (projekt nr 8/2018). 
 11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (projekt nr  4/2018). 
 12. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.