14 miesięczna Kornelia Międła, młoda pieszyczanka choruje na zespół Treachera-Collinsa, który objawia się m.in. całkowitym zanikiem słuchu. Przed dziewczynką długa walka o normalne czerpanie radości z życia.

Choroba ta zdarza się raz na 50 tysięcy urodzeń. Przejawia się znacznie pomniejszoną żuchwą, zniekształconymi oczami oraz zniekształconymi małżowinami usznymi lub ich całkowitym brakiem. Kornelia jest ciągle pod bacznym okiem specjalistów ze Światowego Centrum Słuchu w Warszawie. Jest szansa, aby pomóc Kornelii w prawidłowym rozwoju oraz nauce mowy, bowiem nie słysząc nie nauczy się mówić. W tym celu potrzebny jest zakup kostnego aparatu słuchowego, którego koszt wynosi 9368 zł. Pomimo pomocy Narodowego Funduszu Zdrowia i wypłaconych przez niego pieniędzy do zakupu aparatu brakuje 5768 zł. Niezbędne jest działanie praktycznie od zaraz!
Każdy z Was może pomóc, wpłacając dowolną ilość pieniędzy na konto fundacji
Salus ProFamilia w Dzierżoniowie nr: 89 9527 0007 0030 2856 2000 0001 z dopiskiem „Dla Kornelii”.