W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieszycach realizowany jest program edukacji patriotycznej i obywatelskiej „Polska moją Ojczyzną”. Organizujemy działania, akcje i inne inicjatywy wspierające jego realizację.

W dniu 20 listopada 2017 roku uczniowie klas siódmych ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Pieszyc uczestniczyli  w wycieczce do Warszawy. Głównym celem wyprawy było zwiedzenie:
Sejmu, Pałacu Prezydenckiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Dodatkową i smaczną atrakcją okazał się posiłek w stołówce sejmowej. Program  został wzbogacony o spacer pod Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski, Stare Miasto, Barbakan oraz Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Józefa Piłsudskiego oraz Pałac Kultury i Nauki. Odbyliśmy wspaniałą lekcję patriotyzmu i  demokracji.  Niezapomniane wrażenie wywarły na uczestnikach zdobyte informacje na temat II wojny światowej i powstania warszawskiego. Wizyta zmieniła wyobrażenie dzieci o losach Polaków podczas II wojny światowej i powstania oraz o fali i rozmiarze zniszczeń w stolicy i całym kraju. Do wyjazdu doszło dzięki owocnej współpracy z Biurem Posła Michała Dworczyka w Dzierżoniowie oraz Centrum Kultury w Pieszycach z Kołem Historycznym „Miłośnicy Pieszyc”.
Szczególne podziękowania za pracę w charakterze przewodnika i opiekuna grupy kierujemy do pana Janusza Manieckiego, pani Grażyny Król oraz Ireny Kmiotek.

Organizator – nauczyciel historii
Beata Połczyńska