Gmina Pieszyce informuje, że zakończyła realizację projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Pieszyce”.
Gmina Pieszyce otrzymała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 3791 zł. Wkład własny gminy to 4729,12 zł. Całość zadania wyniosła 8520,12 zł.
W ramach zadania w 2017 r. usunięto około 12 ton azbestu z 9 posesji (nieruchomości).