Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat na dzie艅 25 pa藕dziernika 2017 roku zwo艂a艂 kolejn膮 sesj臋 Rady Miejskiej. Obrady w sali posiedze艅 rozpoczn膮 si臋 o godzinie 14:30.

Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o stanie realizacji zada艅 inwestycyjnych zaplanowanych na 2017 rok.
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy (projekt nr 37 /2017).
6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.