ZAPROSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie,
oraz gminy powiatu dzierżoniowskiego:
Miejska Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Dzierżoniów
serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Pieszyce
na konferencję organizowaną w ramach projektu


pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO – ETAP II


Spotkanie odbędzie się 12 października 2017 r. o godzinie 15:30
w Centrum Kultury w Pieszycach, ul. Kopernika 37.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności

konferencja logo