W środę 27 września odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Pieszycach. Obrady Sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce rozpoczną się o godz. 14.00.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszyce za I półrocze 2017 roku.

5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2017 rok (projekt nr 36/2017).

6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy pomnika (projekt na 35/2017).

7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/221/2013 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pieszycach (projekt 34/2017).

8. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami Rady Miejskiej.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.