Wiosną tego roku Gmina Pieszyce pozyskała 77 300 zł na rzecz pieszyckich seniorów i modernizację budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach (dawna Szkoła Podstawowa nr 2). Przewidziany wkład własny z budżetu gminy to 20 000 zł. Łącznie gmina przeznaczyła na ten cel 97 300 zł.
 
W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 z początkiem września ruszyły prace modernizacyjne łazienki dla osób niepełnosprawnych. Od połowy września będą wykonywane dalsze prace w pomieszczeniach dostosowanych na potrzeby zajęć rehabilitacyjnych i ruchowych dla seniorów. Na ścianach zamontowane zostaną zamówione już m.in. lustra i drabinki. Dostarczony zostanie sprzęt rehabilitacyjny. Dodatkowo seniorzy otrzymają również sprzęt uzupełniający aneks kuchenny,  a w sali odpoczynku pojawią się nowe stoliki i krzesła.Zakończenie całości projektu przewidziane jest na 31 grudnia 2017 roku.