Z reguły każdy dopiero przed zbliżającym się okresem odejścia na emeryturę lub rentę zaczyna kompletować wymaganą dokumentację pracowniczą.
Staż pracy i wysokość zarobków muszą być bardzo dokładnie udokumentowane. Dla ZUS-u są to podstawowe informacje przy ustaleniu wysokości emerytury bądź renty.
Jeśli zakład pracy, w którym pracowaliśmy, nadal istnieje, to nie ma problemu, aby uzyskać potrzebną nam dokumentację.

 

Ale co w przypadku, kiedy zakład pracy zbankrutował, przestał istnieć, został zlikwidowany, sprywatyzowany lub przekształcony?

Poszukiwania dokumentacji osobowej i płacowej byłego zakładu pracy należy rozpocząć od ustalenia nazwy i adresu, pod którym ostatnio miał siedzibę. Dane te można ustalić na podstawie będących w naszym posiadaniu jakichkolwiek zaświadczeń wystawionych przez zakład pracy, legitymacji ubezpieczeniowej lub innych dokumentów wydanych przez pracodawcę. Można również skontaktować się (o ile to możliwe) z dawnymi kolegami i współpracownikami lub skorzystać z wyszukiwarki internetowej.

Nasze poszukiwania można także zacząć od najbliższej placówki ZUS. ZUS ma bazę informacyjną wspomagającą poszukiwanie dokumentacji zlikwidowanych zakładów pracy – jest to wykaz nieistniejących zakładów pracy z informacją i adresem, gdzie znajduje się dokumentacja pracownicza. Baza ta jest również zamieszczona na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) w zakładce: „Baza zlikwidowanych lub przekszałconych zakładów pracy”.

 

Gdzie mogą znajdować się akta pracownicze nieistniejącego już zakładu pracy?

Przedsiębiorstwo państwowe

Jeżeli zlikwidowanym zakładem pracy było przedsiębiorstwo państwowe, to jego dokumentację osobowo-płacową mógł przejąć następca prawny lub organ założycielski (najczęściej wojewoda), albo organ nadrzędny (np. ministerstwo lub urząd centralny).

Jeśli organem założycielskim był wojewoda , dokumentacji zlikwidowanego zakładu należy szukać w archiwach przejściowych przy byłych urzędach wojewódzkich. Ich adresy można uzyskać w Centralnym Ośrodku Informacji Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie, tel. 22 565 46 00 lub 22 565 46 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informację o losach zlikwidowanego zakładu pracy można również uzyskać w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, tel. 22 397 65 15 lub 22 397 65 17.

Spółdzielnie

W przypadku zlikwidowanych spółdzielni mieszkaniowych, ich likwidatorzy mieli obowiązek przekazania dokumentacji pracowniczej związkowi rewizyjnemu, w którym te spółdzielnie były zrzeszone, a w razie braku takiego związku – Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie, tel. 22 596 43 00, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Archiwum tej Rady znajduje się przy ul. Nocznickiego 29, tel. 22 835 12 60.

W przypadku spółdzielni pracy należy zwrócić się do Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawie, tel. 22 628 27 63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Centralnego Archiwum Spółdzielczości Pracy w Krakowie, tel. 12 262 01 79.

Adresy i telefony terenowych składnic akt pracowniczych spółdzielni znajdują się na stronie internetowej Związku Lustracyjnego Spółdzielczości Pracy.

PGR-y

Dokumentację osobową i płacową pracowników byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym PGR-ów przechowuje Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie, tel. 22 452 54 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojsko

Osoby, które posiadają okresy czynnej służby w wojsku lub zastępczej służby wojskowej, mogą udowodnić okres pełnienia tej służby wpisem w książeczce wojskowej. Mogą również wystąpić o potwierdzenie okresu służby do Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Natomiast osoby, które posiadają okresy służby we wojsku, w tym także służby zawodowej, powinny zgłosić się po dokumenty do Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, tel. 22 681 46 37 lub 22 681 45 84, e-mail : www.caw.wp.mil.pl

Firma prywatna

O potwierdzenie zatrudnienia w firmie prywatnej należy zwrócić się do byłego pracodawcy lub do właściwego oddziału ZUS.

Ponadto o uzyskanie informacji można zwrócić się do Archiwum Akt Nowych w Warszawie, tel. 22 589 31 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przechowywane są tam m. in. dokumenty administracji ogólnopaństwowej i samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacji i zrzeszeń wytworzone po 1918 r.
Informację o miejscu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych zakładów pracy można uzyskać także za pośrednictwem Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy.

Jeśli zakład pracy był przedsiębiorstwem prywatnym dokumentacja powinna zostać przekazana na odpłatne przechowanie instytucjom zawodowo trudniącym się przechowywaniem dokumentacji. Informacje o miejscu przechowywania akt można uzyskać od byłych właścicieli, likwidatorów lub syndyków masy upadłościowej.

Informacji udziela też Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, które jest oddziałem Archiwum Państwowego w Warszawie. W archiwum tym - pod numerem telefonu 22 635 68 22 – działa punkt konsultacyjno-informacyjny. Archiwum to prowadzi największą w Polsce internetową bazę danych o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

Adres wyszukiwarki miejsc przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej:
 https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php

W przypadku problemów ze znalezieniem dokumentacji płacowej i osobowej należy zwrócić się o pomoc do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim.