W ramach tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pozyskaliśmy środki na dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych instalacji może sięgać do 85% a realne dofinansowanie do około 70—75%.

fotowoltaika2017news

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym wyjaśnimy wespół z zaproszonymi ekspertami z Centrum Technologii Energetycznych, (funkcjonującego w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość) zasady działania programu oraz możliwości udziału mieszkańców z terenu naszej gminy oraz przedstawić wstępne założenia. W tym celu będą gromadzone ankiety od zainteresowanych osób. Ankieta zostanie przekazana na spotkaniu zarówno dla tych, którzy ankiety złożyli już wcześniej, jak i osób, które do tej pory tego nie zrobiły. Na ich podstawie zostaną przeprowadzane rozmowy oraz wizje lokalne na zgłoszonych budynkach, potrzebne do ustalenia czy zgłoszony obiekt spełnia wstępnie warunki udziału w projekcie. Oba te działania stanowią element rozpoznania potrzeb, które to z kolei jest niezbędnym etapem przygotowawczym dla opracowania dokumentacji projektowej do uzyskania dotacji.

Prosimy przed przyjściem na spotkanie sprawdzić (oszacować) i zapisać:

a) jaka jest na Państwa budynku powierzchnia NIEZACIENIONA na dachu w kierunku południowym/południowo-wschodnim/południowo-zachodnim

b) czy instalacja elektryczna w domu jest trójfazowa

c) jakie było zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym za ostatni rok (oraz ile wyniosły rachunki za energię)

Miejsce i termin spotkania:
Centrum Kultury w Pieszycach, ul. Kopernika 37
31 sierpnia 2017 roku (czwartek) godz. 19:00

fot.: kotly.pl