We wtorek 1 sierpnia o godzinie 17:00 przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego. Będzie to również możliwość oddania hołdu walczącym w Powstaniu Warszawskim w 73. Rocznicę tego wydarzenia. W tym czasie również w Pieszycach podobnie jak w miastach w całej Polsce czas na kilka chwil stanie w miejscu, a wszystko po to by upamiętnić godzinę „W”.

Trening odbywa się poprzez uruchomienie syren alarmowych i wemitowanie 3-minutowego dźwięku mudolowanego, który sygnalizuje ogłoszenie alarmu oraz 3-minutowego dźwięku ciągłego, który sygnalizuje odwołanie alarmu. Przeprowadzenie działań ma na celu przede wszystkim sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania, ocenę sprawności technicznych syren alarmowych oraz doskonalenie umiejętności ogłaszania i odwoływania alarmu w czasie pozasłużbowym.