Budowa demonstracyjnego budynku przedszkola z częścią żłobkową

RPDS.03.03.01-02-0115/16

Budowa demonstracyjnego obiektu socjalno-szatniowego

  RPDS.03.03.01-02-0116/16

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

RPDS.03.03.01-02-0022/16 

Budowa budynku żłobka w Pieszycach

RPDS.06.01.01-02-0014/16-00

RPDS.04.04.01-02-0021/17

Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna

RPDS.04.04.01-02-0021/17

Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturąwraz z infrastrukturą

Europejski Fundusz Rolny i PROW

 

Remont basenu miejskiego w Pieszycach przy ul. Hermana 1

UE PS Leader PROW