Gospodarstwo rolne Grzegorza Pręcikowskiego, mieszkańca Gminy Pieszyce zdobyło tytuł „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w XV edycji Ogólnopolskiego konkursu na szczeblu regionalnym.
BezpieczneGospodarstwoNews
Źródło: www.swidnica24.pl


W siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolnego w Świdnicy 22 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji Ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” na szczeblu regionalnym. Komisja w swej ocenie brała pod uwagę – ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków, wyposażenie i stan techniczny maszyn oraz urządzeń używanych w gospodarstwie, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej, rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie oraz estetykę gospodarstw. Wśród 20 gospodarstw Komisja wyróżniła:
1. Grzegorza Pręcikowskiego – Gmina Pieszyce,
2. Tadeusza Harłukowicza – Gmina Radków,
3. Kazimierza Kunickiego – Gmina Bystrzyca Kłodzka.
Dodatkowo podziękowanie za pomoc w organizacji konkursu pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” od kierownika Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu otrzymała Dorota Konieczna – Enozel, burmistrz Pieszyc.
BezpieczneGospodarstwo