Szanowni Mieszkańcy Pieszyc,
W związku z powtarzającym się problemem zaśmiecania miasta zwracamy się do Państwa z prośbą o zagospodarowanie i uporządkowanie miejsc, w których znajdują się Wasze pojemniki na odpady. Każda posesja czy to prywatna czy tez wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do posiadania estetycznego i najlepiej zamkniętego pojemnika na odpady. Niestety rzeczywistość w naszym mieście jest zupełnie inna. Szczególnie dotyczy ona wspólnot mieszkaniowych, które nie dbają o pojemniki na odpady, nie lokalizują ich na terenie użytkowanych działek, co sprawia, iż wokół ogólnodostępnych pojemników tworzą się wysypiska śmieci. W związku z tym będziemy zwracać się do mieszkańców naszego miasta z prośbą o uporządkowanie tego stanu. Każda wspólnota, każda posesja prywatna zostanie zobowiązana do stworzenia na swoim terenie miejsca, boksu, najlepiej zamkniętego, w którym zlokalizowany zostanie pojemnik na odpady komunalne. Pozwoli to na właściwą weryfikację ilości wyrzucanych odpadów. Ograniczy możliwość podrzucania śmieci przez mieszkańców innych posesji. Zdecydowanie poprawi estetykę miasta i bezpieczeństwo związane z niewłaściwym gospodarowaniem odpadami.
BoksyNaSmieciNews11