Zmiana statusu gminy z miejskiej na miejsko-wiejski pozwoliła nam na współprace z 4 innymi gminami w ramach Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie w ramach, której udało się nam wspólnie pozyskać kwotę prawie 7 mln zł.
partnerstwo lokalne
Pieniądze z pierwszego naboru trafiają właśnie do naszej gminy i mieszkańców. Gmina Pieszyce otrzymała kwotę prawie 240 tys., którą przeznaczy na remont niecki basenu. Dwie osoby otrzymały dofinansowanie w kwocie po 80 tys. zł na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Jeden przedsiębiorca otrzymał kwotę 300 tys. zł na rozszerzenie prowadzonej działalności.