Od przedstawienia informacji przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieszycach na temat przebiegu i wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieszycach rozpoczęła się czerwcowa sesja Rady Miejskiej.
SesjaRMCzerwiec2017

Andrzej Zwierzyna, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieszycach wręczył Barbarze Kurdziel zaświadczenie o wyborze do RM w Pieszycach. Nowa radna złożyła również ślubowanie i po raz pierwszy uczestniczyła w obradach.
W czerwcowej sesji udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, w tym policji i straży pożarnej, którzy to wygłosili sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pieszyce.
- Od stycznia do maja 2017 r. w policjanci uczestniczyli w 182 interwencjach na terenie Gminy Pieszyce, a te dotyczyły głównie problemów rodzinnych, czy nadmiernego spożywania alkoholu – poinformowała podinsp. Monika Kudła – Myślicka – Komendant Komisariatu Policji w Bielawie. – Odnotowaliśmy również 135 wykroczeń i założyliśmy 7 niebieskich kart, w porównaniu do ubiegłego roku to o dziesięć mniej.
Kolejne projekty uchwał dotyczyły przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce, a także zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Radni dyskutowali na interesujące ich i mieszkańców tematy, a te związane były z koszeniem traw na terenie gminy, odbioru ul. Stawowej, budowy parkingu dla samochodów przy ul. Ogrodowej, jak również selektywnej zbiórki odpadów i zakupu tablic informacyjnych dla właścicieli czworonogów, by ci sprzątali po swoich pupilach.