Trzech absolwentów gimnazjum przy Zespole Szkół w Pieszycach otrzymało z rąk zastępcy burmistrza, Krzysztofa Galiaka nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce "Złota Sówka" za wybitne osiągnięcia w nauce. Gratulacje należą się: -Marcinowi Szczypce, który ukończył szkołę gimnazjalną ze średnią ocen 6,0. - Arkadiuszowi Matysowi, za wzorowe zachowanie i średnią ocen 5,28. - Rafałowi Kożuchowi za średnią ocen z całego roku szkolnego 5,06. Listy gratulacyjne odebrali także rodzice uczniów i ich wychowawca Krzysztof Dzwolak.
ZloteSlowki2017News

Marcin Szczypka, to uczeń który osiąga celujące wyniki w nauce. Często pełni rolę lidera pracy grupowej. Cechuje go wysoka kultura osobista oraz duże zaangażowanie w życie klasy i szkoły. Jego postawa jest nacechowana życzliwością w stosunku do otoczenia. Żyje w przyjaźni z zespołem klasowym i wpływa na tworzenie dobrej atmosfery. Chętnie pomaga innym w nauce. Bierze udział w konkursach szkolnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich:
Gminny Konkurs Recytatorski Pegazik – I miejsce,
Powiatowy Konkurs Recytatorski Pegazik – I miejsce,
Dolnośląski Konkurs Recytatorski Pegazik – II miejsce, kwalifikacja do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Przebudzeni do Życia,
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Przebudzeni do Życia – wyróżnienie za interpretację wiersza,
Powiatowy Konkurs Recytatorski VII Spotkanie z poezją polską – od Baczyńskiego do...2016 – I miejsce,
Aktor teatru Na lewą – spektakl Ptaki, które jem,
Główna rola, otrzymana podczas castingu, w filmie Zielony Myśliwy w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku,
Wolontariusz akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia,
Udział w projekcie biznesowym I Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej,
Wolontariusz w ramach akcji Wesoła Paczka,
Redaktor gazetki szkolnej Świat Gimbazy,
Dyplom za bardzo dobry wynik w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur II klasa,
Gminny Konkurs Recytatorski Pegazik - I miejsce,
Powiatowy Konkurs Recytatorski Pegazik - I miejsce,
Dolnośląski Konkurs Recytatorski Pegazik - I miejsce; kwalifikacja do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Przebudzeni do Życia,
Udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Przebudzeni do Życia,
Aktor teatru Na lewą - spektakl Rzepakowo,
Poseł na XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży,
Gminny turniej szachowy - I miejsce,
Wolontariusz akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia,
Wolontariusz w ramach akcji Wesoła Paczka,
Udział w X zimowej edycji projektu Po - Mosty Wrocławia,
Udział w XI letniej edycji projektu Po - Mosty Wrocławia I klasa,
Gminny Konkurs Recytatorski Pegazik - II miejsce,
Powiatowy Konkurs Recytatorski Pegazik – wyróżnienie,
Powiatowy Konkurs Krasomówczy Sowiogórski Bajarz - I miejsce,
Gminny Konkurs Poezji Religijnej – wyróżnienie,
Wolontariusz akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia,
Wolontariusz w ramach akcji Wesoła Paczka,
Redaktor gazetki szkolnej Świat Gimbazy.

Arkadiusz Matys
Arek jest uczniem niezwykle pracowitym i bardzo pilnym. Chętnie uczestniczy
w olimpiadach i konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych. Jest wzorowym uczniem
a jednocześnie jest osobą skromną, bardzo koleżeńską, lubianą wśród rówieśników. Chętnie
i z zaangażowaniem pomaga kolegom i koleżankom w nauce. Aktywnie bierze również udział w życiu klasy i szkoły.
Udział w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym Lwiątko,
Udział w konkursie Matematyczno-Sportowym " MATEMATYKA NA WESOŁO I NA SPORTOWO",
Udział w zawodach piłkarskich szkół gimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego – III miejsce,
Udział w przedmiotowym konkursie geograficznym dla uczniów gimnazjum,
Udział w przedmiotowym konkursie z wiedzy i społeczeństwa dla uczniów gimnazjum.

Rafał Kożuch

Jest uczniem uzdolnionym, inteligentnym, systematycznym i pracowitym. Szczególnie ważną rolę odgrywają dla niego przedmioty ścisłe. Jest uczniem wszechstronnie utalentowanym oraz ambitnym, którego głównym celem jest zdobywanie wiedzy i umiejętności. Uczeń osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Cechuje go wysoka kultura osobista oraz duże zaangażowanie w życie klasy i szkoły. Jego postawa jest nacechowana życzliwością w stosunku do otoczenia. Bierze udział w konkursach szkolnych i powiatowych min. Ogólnopolski Konkurs geograficzny, konkurs logicznego myślenia, konkurs matematyczny - Kangur, konkurs biologiczny. Żyje w przyjaźni z zespołem klasowym i wpływa na tworzenie dobrej atmosfery. Chętnie pomaga innym w nauce.
Udział w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym Lwiątko,

Udział w zawodach sportowych dla uczniów gimnazjum powiatu dzierżoniowskiego,
Udział w przedmiotowym konkursie geograficznym dla uczniów gimnazjum,
Udział w przedmiotowym konkursie biologicznym dla uczniów gimnazjum,
Udział w wojewódzkim konkursie zDolny Ślązak Gimnazjalista z matematyki,
Poseł na XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży,
Udział w projekcie biznesowym I Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej.