Jedenastu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach ukończyło rok szkolny 2016/2017 ze średnią ocen powyżej 5,33. Podczas apelu dyrektor placówki, Magdalena Skrzypczak wraz z zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej, Stanisławem Karpierzem wręczyli nagrody następującym uczniom:
- Zofii Domałecznej,
- Bernadetcie Szczypce,
- Konradowi Kłos,
- Mariuszowi Myślickiemu,
- Aleksowi Głowaczowi,
- Maciejowi Chodowiec,
- Blance Protaziuk,
- Aleksandrze Koniecznej,
- Emilii Wolińskiej,
- Amelii Pietrzyk,
- Paulinie Raś.
ZakonczenieSPnr1News
Podczas apelu wręczono także stypendia sportowe, tym uczniom, którzy reprezentowali szkołę na różnego rodzaju zawodach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Gratulacje należą się:
- Mariuszowi Myślickiemu
- Natalii Zając
- Tomaszowi Zarembie
- Natalii Bartosiewicz
- Radosławowi Zawadzie
oraz
- Emilii Wolińskiej.