Rozpoczęto procedurę odbioru ulicy Stawowej w granicach wsi Bratoszów. Gmina wraz z inspektorem nadzoru zgłosili wykonawcy uwagi związane przede wszystkim z uporządkowaniem terenu po przeprowadzonych pracach, które mają zostać usunięte do 20 czerwca.

obior stawowa 13

Dziś usunięte zostanie oznakowanie informujące o objeździe i na ulicy Stawowej przywrócony zostanie ruch drogowy.
- Przypomnę, że była to kontynuacja remontu ulicy Stawowej – mówi Krzysztof Galiak – zastępca burmistrza Miasta Pieszyce. – W ubiegłym roku wykonaliśmy remont tej drogi w granicach miasta Pieszyce, a obecnie kończymy prace na terenie obszaru wiejskiego (Bratoszowa). Zgłosiliśmy wykonawcy uwagi, które zostaną usunięte w najbliższych dniach.
Dwuetapowa realizacja tego zadania wynika z pozyskanych środków. Pierwszy etap realizacji inwestycji znalazł się wśród inwestycji drogowych zarekomendowanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania na rok 2016 w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Drugi etap, który właśnie dobiega końca, finansowany jest w dużej mierze ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Łączna wartość pierwszego i drugiego etapu prac to kwota 816 231,57 zł

obior stawowa 2