Samorząd województwa wybrał 37 dolnośląskich ośrodków zdrowia, które otrzymają w sumie 68 milionów złotych na modernizację i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Przychodnia panorama

W tym gronie znalazła się również Przychodnia Miejska w Pieszycach, która zostanie rozbudowana. Wartość projektu rozbudowy wynosi 7 869 728,11  zł, a otrzymane dofinansowanie to kwota 4 982 354,26 zł.

Pieniądze, o których mowa, pochodzą z konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i zostały rozdysponowane głównie wśród ośrodków związanych z opieką podstawową (POZ) i ambulatoryjną (AOS). Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. W sumie złożonych zostało 71 wniosków. Ostatecznie, po ocenie merytorycznej i formalnej zarząd województwa zdecydował o wsparciu 37 najlepszych projektów.

źródło: doba.pl

Samorząd województwa wybrał 37 dolnośląskich ośrodków zdrowia, które otrzymają w sumie 68 milionów złotych na modernizację i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

W tym gronie znalazła się również Przychodnia Miejska w Pieszycach, która zostanie rozbudowana. Wartość projektu rozbudowy wynosi 7 869 728,11  zł, a otrzymane dofinansowania to  kwota 4 982 354,26 zł.

Pieniądze, o których mowa, pochodzą z konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i zostały rozdysponowane głównie wśród ośrodków związanych z opieką podstawową (POZ) i ambulatoryjną (AOS). Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. W sumie złożonych zostało 71 wniosków. Ostatecznie, po ocenie merytorycznej i formalnej zarząd województwa zdecydował o wsparciu 37 najlepszych projektów.