W sobotę 27 maja 2017 r. 75 zuchów i harcerzy z Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej uczestniczyło w Zlocie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Drużyny podczas zlotu uczestniczyły w grze terenowej jednocześnie poznając najciekawsze zakątki Wałbrzycha.
HarcerzeNewsZlot

Nie zabrakło również zabaw i pląsów dla najmłodszych uczestników oraz działań na rzecz społeczności lokalnej miasta. Ważnym punktem zlotu była również Konferencja Instruktorska pt. „Rola ZHP w społeczności lokalnej”, w której uczestniczył Komendant Hufca pwd. Tomasz Tkacz oraz samorządowcy m.in. wiceprezydent Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Aldona Wiktorska-Święcka. Była to bardzo dobra okazja do wymiany poglądów i doświadczeń kadry instruktorskiej z samorządowcami. Podsumowaniem zlotu był apel z udział m.in. zastępcy Naczelnika ZHP Krzysztofa Budzińskiego, gospodarza miasta Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, oraz lokalnych parlamentarzystów. Tegoroczny zlot odbywał się pod nazwą „Tajemnica Wałbrzyskiego Dębu” i był dla nas wspaniałą przygodą oraz możliwością do nawiązania przyjaźni z harcerzami z całej Chorągwi Dolnośląskiej która liczy ponad 6000 osób.

Pozdrawiamy harcerskim CZUWAJ!
Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej