Informujemy, że 29 maja 2017 r. rozpoczynają się prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamkowej.

Prace odbywać się będą na odcinku od skrzyżowania z ul. 9 Maja. Ulica Zamkowa będzie wyłączana z ruchu odcinkami umożliwiającymi przejazd na ul. Kopernika.
W związku z prowadzonymi robotami prosimy mieszkańców ul. Zamkowej o nie parkowanie samochodów w pasie drogowym ulicy. Wykonawca umożliwi mieszkańcon dojazd do posesji.