Stosownym podpisem pod listem partnerskim wolę współpracy w celu godnego uczczenia w Pieszycach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wyrazili przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz lokalni partnerzy. Podpisanie listu partnerskiego odbyło się w piątek 12 maja 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce.

- Pragniemy, aby to święto przeżywane było z radością, jaką niesie świadomość bycia obywatelem państwa wolnego i niepodległego – mówiła podczas spotkania burmistrz Pieszyc – Dorota Konieczna-Enozel. - W ramach działań w 2018 r. planujemy m.in. organizację obchodów świąt patriotycznych, odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-rocznicę odzyskania niepodległości oraz uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Pieszycach im. Pieszyckiej Podziemnej Organizacji Harcerskiej. Uzupełnieniem tych działań ma być także Gminny Festyn „Wolności” połączone z mszą polową i otwarciem miejsca pamięci oraz wieczornica pieśni patriotycznych.

     
1 Porozumienie info   2 Porozumienie info
     

Dla obchodów stulecia odzyskania niepodległości przyjęte zostało hasło zgodne z mottem obchodów tej wyjątkowej rocznicy w całym powiecie dzierżoniowskim - „100 Lat Niepodległości – Święto Radości”.
W skład Lokalnego Komitetu ds. organizacji obchodów wchodzą: Dorota Konieczna-Enozel - Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce, prof. dr hab. Jan Kęsik - Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Dariusz Ostrowski - wiceprezes Stowarzyszenia „PASJONAT”, Henryk Chojnacki - wiceprezes Stowarzyszenia „PASJONAT”, Jarosław Kresa - członek Stowarzyszenia „PASJONAT”, Zdzisław Maciejewski - sekretarz ZKRPiBWP, Tadeusz Zajdel - prezes ZTT „Technotex” S.A., Tadeusz Drozdowski - prezes Eco Sp. z o.o., Lidia Zakrzewska-Strózik - Dyrektor MBP-CK, Józef Przeorek - Muzeum Góry Sowie Region Sudety oraz pieszyccy księża - ks. Prałat Edward Dzik - Proboszcz parafii pw. św. Antoniego, ks. Sławomir Białobrzeski - Proboszcz parafii pw. św. Jakuba i ks. Krzysztof Herbut - Proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena.
Wydarzenia odbywające się w 2018 roku w Gminie Pieszyce w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości będą wpisane w kalendarz powiatu dzierżoniowskiego, aby mieszkańcy mieli możliwość uczestnictwa w wybranych uroczystościach.