77 300 zł pozyskała Gmina Pieszyce na rzecz pieszyckich seniorów i poprawy dostępności budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. Na ten cel łącznie z wkładem własnym w wysokości 20 000 zł gmina przeznaczy 97 300 zł. Wniosek o dofinansowanie opracowany został przez pieszycki Ośrodek Pomocy Społecznej.

- W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania istniejących już placówek – mówi Agnieszka Koźmińska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach. - Gmina skorzystała z tej możliwości, aby dzięki pozyskanym środkom doposażyć powstały na początku 2016 r. Klub Seniora „Radość” działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach w budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 2 oraz dostosować budynek do potrzeb osób niespełnosprawnych.
Spora część środków przeznaczona zostanie na działania inwestycyjne. Wśród tych zaplanowano m.in.: wykonanie podjazdu do budynku, aby zniwelować bariery architektoniczne, przebudowę i modernizację pomieszczeń toalety oraz wygospodarować miejsce na natrysk oraz pralkosuszarkę (wszystko dostosowane do wymogów dla osób niepełnosprawnych).
W ramach pozyskanej dotacji przeprowadzona zostanie także modernizacja pomieszczeń Klubu i ich wyposażenie w sprzęt potrzebny członkom Klubu Seniora. Dzięki temu projektowi nasi Seniorzy zyskają nową przyjazną dla siebie przestrzeń do spotkań, integracji.

Zadanie współfinansowane jest z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

senior plus logo