Niezwykle skromny człowiek, pracowity, szanujący drugą osobą, chętnie niosący pomoc. W taki sposób komentowali osobę Tadeusza Drozdowskiego uczestnicy sesji Rady Miejskiej w Pieszycach, którzy licznie przybyli do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury.
TadeuszDrozdowskiNews

Uroczysta sesja Rady Miejskiej odbyła się w czwartek, 27 kwietnia 2017 r., a jej głównym punktem było wręczenie tytułu Zasłużony dla Gminy Pieszyce i tytułu dla Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce. Pierwsze wyróżnienie otrzymała firma ECO Ekologiczne Centrum Odzysku, natomiast tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce odebrał jej właściciel, Tadeusz Drozdowski.
- Wszystko co udało mi się osiągnąć zawdzięczam rodzinie, mojej żonie, z którą mogę przedyskutować każdy pomysł, a także moim dzieciom. – Skomentował Tadeusz Drozdowski – Honorowy Obywatel Gminy Pieszyce. – Podziękowania należą się także pracownikom, na których zawsze mogę liczyć, a oni dobrze wykonują powierzone im zadania.
W sali widowiskowej pieszyckiego Centrum Kultury zebrali się zaproszeni goście, w tym władze ościennych miast, prezesi firm, spółdzielni, dyrektorzy placówek oświatowych, księża, mundurowi, a także radni i pracownicy wyróżnionej firmy ECO.
- W życiu kierujemy się autorytetami, dla większości z nas osobą godną do naśladowania był Jan Paweł II, nam jednak zależy na tym, by taki autorytet znać i móc z nim porozmawiać. – Mówiła Dorota Konieczna –Enozel, burmistrz Pieszyc. – Tadeusz Drozdowski bez wątpienia zasługuje na miano autorytetu, dlatego dzisiaj otrzymuje tak ważny tytuł.
Po wysłuchaniu przemówień i życzeniach składanych Honorowemu Obywatelowi Gminy Pieszyce przyszedł czas na program artystyczny, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i przez ich nauczyciela Helenę Początek.
W roboczej części sesji radni wysłuchali sprawozdań z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Miejska w Pieszycach, Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016. Podjęto także projekty uchwał, a te dotyczyły zmian nazwy ulicy, zmian budżetowych, czy udzielenia dotacji w 2017 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej Pieszyc - Galeria fotografii